Kezdőlap

Kuntner Róbert (Bp., 1882. nov. 15.Bp., 1954. ápr. 27.): egyetemi tanár, üzemgazdaságtani író. Főisk.-i tanulmányait Bp.-en és Zürichben végezte. 1905-től a kolozsvári Kereskedelmi ak. tanára, 1913-tól 1919-ig a pozsonyi felsőkereskedelmi isk. ig.-ja. 1921 –22-ben a Pénzintézeti Központ főrevizora, majd műegy.-i előadó, a Magy. Hiteles Könyvviteli Folyóirat szerk-je. 1934-től kezdve a műegy. közgazdaságtudományi karán az üzemgazdaságtan ny. r. tanára volt. -F. m. Könyvviteltan (I–III. Kolozsvár, 1908); A kettős könyvvitel elméletei (Kolozsvár, 1913); Az alaptőke felemelése (Bp. 1924); Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe (Bp., 1932); Könyvvitel (Bp., 1941); Ipari vállalatok számvitele, ellenőrzése és felülvizsgálata (Bp., 1943); Mérlegtan (Bp., 1943); Számvitel (Bp., 1950).