Kezdőlap

Kunz Alfonz (Bp., 1891. jún. 6.Bp., 1974. szept. 13.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora (1952). Vegyészmérnöki tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte, ahol katonai szolgálat után oklevelet (1921) és műszaki doktorátust szerzett (1923). 1925-ben mint Rockefeller-ösztöndíjas az Egyesült Államokban, majd Berlinben és a grazi egy.-en volt. 1927-től a fűzfői Nitrokémia Ipartelepek laboratóriumát vezette, később a vállalat műszaki ig.-ja volt. 1939-ben meg kellett válnia a vállalattól, ahová 1949-ben szakértőként került vissza. 1953-tól a Gépipari Technológiai Intézet osztályvezetője, 1954-től a bp.-i műszaki egy. hadmérnöki kar tanszékvezető egy.-i tanára. 1957-től 1968-ig, nyugdíjazásáig a Bányagyutacsgyár majd a Chinoin Gyógyszerészeti Gyár szakértője. Főleg a cukrok kémiájával foglalkozott. Részt vett a Zemplén-féle cukorelszappanosítás kidolgozásában, az Egyesült Államokban a Hudson-szabály megállapításának munkálataiban. Vizsgálta a robbanóanyaggyártás sorát, valamint a biztonságos lőpor szárításos módszerét. – Irod. Kompolthy T.: K. A. (Magy. Kém. L., 1975. 30. sz.).