Kezdőlap

Kupa Árpád (Túrkeve, 1859. jan. 11.Túrkeve, 1916. máj. 15.): író. Négy elemi elvégzése után 1870-től 1874-ig asztalosinas Debrecenben. Mint vándor mesterlegény járta az országot, majd az 1870-es évek végén Bp.-en telepedett le, belépett az SZDP-be, az 1880-as években cikkeket írt a munkáslapokba, a Népszava egyik ismert munkatársa volt. Később szakított a munkásmozgalommal, Rákosi Jenő köréhez csatlakozott, s visszaköltözött Túrkevére, ahol haláláig asztalosmesterként élt. Regényei, melyeket szélsőséges romanticizmus jellemez, részben a Budapesti Hírlap hasábjain, folytatásokban jelentek meg. – F. m. Napszámosok (Bp., 1895); Képzelt királyok (Bp., 1898); Jó szerencsét! (Bp., 1901).