Kezdőlap

Kurz Anton (Bécs, 1799Segesvár, 1849. júl. 31.): újságíró, honvédtiszt. 1831-ben költözött Erdélybe. Előbb Kemény József gr. titkára, majd 184o-től a brassói Siebenbürger Wochenblatt publicistája. Az 1848–1849-i szabadságharcban Bem József hadsegédje, 1849. máj.-ban őrnaggyá nevezték ki. A segesvári csatában hősi halált halt. Erdélyi történeti források gyűjtésével, közzétételével foglalkozott. Kiadta a Magazin für Geschichte… Siebenbürgens c. vállalkozást (8 füz., 1844–1847). – F. m. Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebenbürgischer: Geschichte (Kronstadt, 1840).