Kezdőlap

Kuthy Dezső (Szarvas, 1844. jún. 7.Bp., 1917. szept. 10.): zoológus. Előbb jogi tanulmányokat folytatott a bp.-i egy.-en, majd zoológiával foglalkozott. 1890-től az MTA Állattárában dolgozott mint őr, majd mint ig.-őr. 1914-ben ment nyugalomba. Főleg rovartani kutatásokat folytatott. Rendszertani és isk-i rovargyűjteményét az 1885-i orsz. kiállításon a nagy éremmel tüntették ki. – F. m. Fauna Regni Hungariae (A magyar birodalom állatvilága, III. Bp., 1896, a Coleopterák rendjének m. és latin katalógusa). – Irod. K. D. (Term. Tud. Társ. Évk. 1940.)