Kezdőlap

Kuun Géza, gróf (Nagyszeben, 1838. dec. 28.Bp., 1905. ápr. 9.): orientalista, az MTA tagja (l. 1867, t. 1883, ig. 1904). 1856–58-ban a pesti egy.-en klasszika-filológiát, régiségtudományt tanult, 1858-S9-ben a göttingeni egy.-en sémi filalógiát hallgatott. Alapító tagja és elnöke volt a Magyarországi Néprajzi Társaságnak, valamint több tudományos társ.-nak. Tagja volt a főrendiháznak. 1901–1904-ben az MTA másodelnöke. A sémi összehasonlító nyelvészettel, török nyelvészettel és összehasonlító vallástörténettel foglalkozó cikkeket írt, kiadta a Velencében őrzött Codex cumanicust (1880) s összegyűjtötte a magyar őstörténet keleti kútfőit. Kiadta gr. Gyulay Lajos naplótöredékeit, 1815–1834 (Bp., 1874). – F. m. A kunok nyelvéről és nemzetiségéről (Bp., 1885); Relationum Hungarorum cum Oriente… historia antiquissima (I–II. Claudiopoli, 1843–1845); Keleti kútfők (A magyar honfoglalás kútfői, Kolozsvár, 1898); Ismereteink Tibetről (Bp., 1900). – Irod. Goldziher Ignác: Emlékbeszéd K. G. fölött (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1907).