Kezdőlap

Kühár Flóris (Pártosfalva, 1893, júl. 5.Bp., 1943. nov. 23.): vallástörténész. A bencés rendbe lépett 1909. aug. 6-án, hittudományi tanulmányait az innsbrucki egy.-en végezte, pappá szentelték 1916-ban. 1917-től plébános Celldömölkön, 1922-től főisk. tanár Pannonhalmán, 1929–1931 között egy.-i tanár Rómában a bencés Szent Anzelm Egy.-en, 193 S-ig főiskolai tanár Pannonhalmán, 1935-től haláláig bp.-i házfőnök és c. rk. tanár a bp.-i Tudományegy. Hittudományi Karán. Szerk. a Pannonhalmi Szemlét (1926–1929), a Katolikus Szemlét (1940–1943). – F. m. Bevezetés a vallás lélektanába (Bp., 1926); A keresztény bölcselet története (Bp., 1927); A vallásbölcselet főkérdései (Bp., 1930); Egyetemes vallástörténet (I–II. Bp., 1936).