Kezdőlap

Küküllei János (1320 körül1393. szept. 15. és 1394. dec. 10. között): főesperes, krónikás. Tótselymesi Apród János fia, egyházi pályáján pártfogója Vásári Miklós érsek volt. A kir.-i udvarban kezdte pályafutását, 1343-ban Erzsébet kir.-néval Nápolyban járt, 1347-től 1353-ig a kir. kancelláriában notarius secretarius. 1352 előtt aradi, zágrábi és fehérvári kanonok, 1352–53-ban egri kanonok, 1353-tól 1393-ig erdélyi kanonok, küküllei főesperes. 1362-ben végleg Visegrádon telepedett meg, és megírta Lajos király uralkodását tárgyaló krónikáját, amely fogyatkozásai ellenére a kor egyik fontos forrása, s amelyben a kancelláriában kezén átmenő okleveleket is felhasználta. 1380-tól 1393-ig esztergomi kanonok, érseki helynök. – M. Chronicon de Ludovico rege (szövegét Thuróczi János és a budai krónika tartotta fenn, kiadása: Schwandter J. G.: Scriptores rerum Hungaricarum I. tom. Vindobonae, 1746; magyar ford. Geréb Lászlótól: K. J. és a Névtelen Minorita krónikája, Monumenta Hungarica, IV. Bp., 1960, Trencsényi Waldapfel Imre bevezető tanulmányával). – Irod. Pór Antal: János küküllei főesperes (Századok, 1893. 1–15); Fekete Nagy Antal: K. J. (A Bécsi Magy. Tört. Int. Évk. 1934); Fekete Nagy Antal: Apród János küküllei főesperes és családja történetéhez (Turul, 1927).