Kezdőlap

Külföldi Viktor; Mayer-Rubcsics Jakab (Thalheim, Németo., 1844Bp., 1894. márc. 5.): szocialista szerkesztő, agitátor, nyelvtanár. Gyermekkorában került Mo.-ra. 1870-ben kiadta és szerk. az Általános Munkás Újságot. 1871 elejétől az I. Internacionálé tagja és az Általános Munkás Egylet egyik vezetője, a polgári ellenzékkel való szövetség hirdetője. 1871–72-ben a hűtlenségi per egyik fővádlottja. 1873-ban részt vett a munkáspárt megalakítására irányuló szervező munkában, 1876-ban ellenzéket szervezett a Frankel-féle szocialista mozgalommal szemben. ~ adta ki 1877-ben a jobboldali frakció lapjaként a Népszavát és megszervezte a Magyarországi Munkáspártot, amely 1880-ban egyesült a Nem választók Pártjával. 1883-ban kivált a pártból és a Pester Lloydnál vállalt korrektori állást. Az 1880-as évek végén ismét bekapcsolódott a munkásmozgalomba, előadásokat tartott és szerk.-je lett Az Asztalos c. lapnak. 1890-ben a betegpénztárnál kapott állást, s ekkor visszavonult a munkásmozgalomtól. – F. m. A szocialisták politikai, társadalmi és gazdászati programmja (Bp., 1878); Egy furfangos munkás. Socialistikus színmű. Magyarította K. (az első munkásmozgalmi színdarab Mo.-on, a Rottenbiller utcai Polgári Lövöldében adták elő munkás-műkedvelők); Szabadság-költészet, munkásdalok és szavalmányok (Bp., 1879); A budapesti komnmunista pör (Bp., 1880). – Irod. K. V. (Népszava, 1879. dec. 24.); Révész Mihály: K. (Népszava, 1911. dec. 24.).