Kezdőlap

Kürti Menyhért Géza (Vámosgyörk, 1875. júl. 29.Bp., 1949. jún. 3.): ciszterci szerzetes, tanár, irodalomtörténész. 1893-ban lépett a ciszterci rendbe. 1899-ben pappá szentelték. A bp.-i egy.-en latinból diplomát, am. irodalomból doktorátust szerzett. 1899-től a rend egri gimn.-ában tanított. 1917-től Baján házfőnök és gimn.-i ig. 1924-ben Werner Adolf zirci apát egri perjelnek és gimn.-i ig.-nak nevezte ki. Igazgatósága alatt az egri gimn. a város kulturális életének központja lett. Tanulmányai a bajai és az egri gimn. értesítőiben, a helyi lapokban és katolikus folyóiratokban jelentek meg. 1937-től 1948-ig Bp.-en mint kat. tanügyi elnök-főig., majd a Katolikus Tanügyi Tanács elnöke megalapozta a kat. isk. autonómiáját. – M. Bajza mint költő (Bp., 1899); Mikes Kelemen kiadatlan munkái (Eger, 1907); Eger múzeumügye (Eger, 1929); Mindszenty Gedeon költészete (Eger, 1929).