Kezdőlap

Laban Ferdinánd (Pozsony, 1856. febr. 1.Berlin, 1910. dec. 30.): magyar származású német irodalomtörténész, művészettörténész. Tanulmányait Kolozsvárott, Strassburgban és Berlinben végezte, bölcseleti doktorátust szerzett. A berlini kir. múz.-ok könyvtárnoka volt. Cikke, a Homer és Petőfi a Petőfiana c. munkában jelent meg (szerk. Farnos Dezső, Kolozsvár, 1889). – F. m. A prosopopoeia Leuaunál és befolyása Petőfire (Kolozsvár, 1882).