Kezdőlap

Lackfi István, kerekegyházi (?1353): hadvezér. Kerekegyházi Lack tárnokmester elsőszülött fia. Öt fia született. Első alkalommal 1319-ben az Uros szerb fejedelem ellen vezetett hadjáratban szerepelt, s ettől kezdve haláláig Károly Róbert és 1. Lajos valamennyi hadjáratában részt vett. 1326-tól 1343-ig főlovászmester. 1331 – 36 között Újvár (Holics), Berencs és Bolondóc várnagya. 1331-től 1345-ig soproni, vasi, nyitrai ispán, 1343 – 44-ben tárnokmester, 1344-től 1350-ig erdélyi vajda. 1348 – 49-ben a nápolyi hadjárat fővezéreként Ascolinál (1349. jan. 23.) és Aversánál (jún. 6.) fényes győzelmet aratott. 1351-től 1353-ig horvát és szlavón bán. Érdemeiért a Dunántúlon hatalmas birtokadományokban (Csáktornya, Strido, Simontornya uradalma) részesült. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek… (I – II., Bp., 1900 – 1901).