Kezdőlap

Láczai-Fritz Oszkár (Ürményháza, 1878Bp., 1958. jan. 29.): építész. Oklevelét a bp.-i műegy.-en nyerte, ahol Schulek Frigyes mellett volt tanársegéd, majd adjunktus, utóbb műegy.-i magántanári képesítést nyert. Különösen a középkori építészet érdekelte. Több műemléket restaurált, köztük a 14. sz.-i mátraverebélyi r. k. templomot. Behatóan foglalkozott az építőkövek időjárás okozta pusztulásával, ill. védelmével. A Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja, az Országház műszaki főig.-ja volt. – F. m. A természetes építőkövek elmállása és gyors pusztulásának megakadályozása (Bp., 1930); A természetes építőkövek elmállása és a mállás elleni védelem (Bp., 1944).