Kezdőlap

Ladányi Ármin (Jászladány, 1881. máj. 4.Bp., 1973. szept. 17.): ügyvéd, lapszerkesztő. ~ Szeréna bátyja. 1897-ben lett az MSZDP tagja. Ügyvédjelölt Eötvös Károly irodájában, ügyvéd Bp.-en (1905). Közreműködött az MSZDP és a Népszava jogi tanácsának és az Ügyvédek Orsz. Egyesületének megalapításában (1900). Részt vett a Nőmunkás Egyesület létrehozásában és a nőmunkások első orsz. értekezletének összehívásában (1903). Megalapította és szerk. a Nőmunkás (1905), elindította és szerk. az Ifjúmunkás c. lapot. Szorgalmazta a Munkás Termelő- és Fogyasztási Szövetkezet megalapítását (1910). Czóbel Ernővel létrehozta (1916) a Városi Alkalmazottak Szakszervezetét (VAOSZ), melynek 1917-től elnöke volt, a Községi Munkás c. lap alapítója és szerk.-je volt. A Tanácsköztársaság bukása után baloldali magatartása miatt 1920-ban Bécsbe emigrált. 1934-ben kiutasították Ausztriából, hazatért és Bp.-en folytatta ügyvédi működését. Főként a munkások érdekvédelmét, a kommunisták ellen indított bűnügyekben a védői tisztet látta el. Újjászervezte a Szabadság Munkásképző Egyesületet. Az 1944. évi kényszerszünet után 1945-től ismét ügyvéd. A Bp.-i Ügyvédi Tanács, majd a Bp.-i Ügyvédi Kamara elnöke lett. Alapító elnöke volt a Magy. Jogászok Szabad Szakszervezetének, bp.-i törvényhatósági bizottsági tag (1945–49), a Magyar Jog szerk.-je (1946–48). 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták s 12 évi börtönre ítélték, 1955-ben rehabilitálták. 1965-ig, nyugdíjazásáig ügyvédi működését munkaközösségben folytatta. – M. Magyar Jog magánjogi és eljárásjogi döntvénytára (Bp., 1948). – Irod. Gadanecz Béla: Landler Jenő, a védőügyvéd (vál. dokumentumok, Bp., 1975).