Kezdőlap

Ladányi Szeréna (Jászladány, 1884. febr. 7.Bp., 1940. ápr. 17.): pedagógus, a szociáldemokrata nőmozgalom egyik megalapítója és vezetője. ~ Ármin ügyvéd húga, Buchinger Manó szociáldemokrata politikus felesége. A bp.-i tudományegy. elvégzése után (1906) Bp.-en tanított, 1905-től részt vett a munkásmozgalomban. Az I. világháború alatt a Gyáli úti polgári isk.-ban volt tanár. Tagja és egyik alapítója lett a szociáldemokrata Orsz. Nőszervező Bizottságnak, majd a Bp.-i Nőbizottságnak, amelynek elnöki tisztségére 1912-től több ízben megválasztották. 1914. márc. 8-án a nemzetközi nőnap első szónoka volt Mo.-on. 1918. jan.-tól az MSZDP főtitkárság egyik vezetője. 1918 őszétől az Orsz. Oktatási Reformbizottságban és az Orsz. Ismeretterjesztő Bizottságban tevékenykedett. A Tanácsköztársaság bukása után elbocsátották tanári állásából. 1920–29-ben emigrációban élt Bécsben. Hazatérése után ismét bekapcsolódott az MSZDP munkájába, részt vett a pártoktatásban, a nőmozgalomban és a gyermekbarát-mozgalomban. A Nőmunkás c. lapnak megalakulásától egyik szerk.-je és cikkírója, 1929-től A nő és otthona c. rovatot szerk. Cikkei jelentek meg többek között a Szocializmusban. – M. Munkásnőkről munkásnőknek (Bp., 1917); Az új idők és a háziasszonyok (Bp., 1932).