Kezdőlap

Ladiver Illés (Zsolna, kb. 1633Eperjes, 1686. ápr. 2.): ev. lelkész, tanár és filozófiai író. Mo.-on Comenius tanítványa volt. Ezután Erfurtban, utóbb Wittenbergben folytatta tanulmányait. 1652 – 59-ben Zsolnán, 1659-től Bártfán tanár, majd iskolaig. 1667-ben Teplára nevezték ki lelkésznek, 1668-tól 1673-ig az eperjesi kollégium tanára, majd a tiszolci ev. egyház papja és kishonti főesperes. Az ellenreformáció üldöztetései elől előbb Késmárkon rejtőzött, aztán Thornba menekült, majd Danzigba ment. Sokat utazott Németo.-ban. 1677-ben Erdélybe került mint a szászvárosi isk. tanára. 1682-ben Thököly Imre visszahívta Mo.-ra és az eperjesi kollégium ig.-jává nevezte ki. Filozófiai munkáiban a protestáns skolasztika híve volt. Iskoladrámákat is írt. – M. Eleazar Constans. . . (Bartphae, 1668); Papianus Tetragonos (Leutschoviae, 1669); Summulae Logicae (Solnae, 1671); Controversiarum Metaphysicarum Disputatio… (I – III., Cibinii, 1679 – 1680). – Irod. Mátrai László: Régi magyar filozófusok. XV – XVII. század (Bp., 1961).