Kezdőlap

Lajcsák Ferenc (Selmecbánya, 1772. dec. 12.Váradolaszi, 1848. máj. 5.): r. k. püspök. A teológiát Pozsonyban végezte. Pappá szentelése után 1795-ben Batthyány József gr. bíboros-hercegprímás az esztergomi helytartósághoz jegyzőnek nevezte ki. Ezután 1801-ben Nagyváradon püspöki titkár, később papnevelő intézeti ig. 1825-ben rozsnyói püspökké nevezték ki. 1827-ben foglalta el a nagyváradi püspöki széket. 1840-ben betegsége miatt a püspökségről lemondott. Ő volt az első kat. püspök, aki elrendelte, hogy vegyes házasságokat csak akkor szabad ünnepélyesen megáldani, ha a házasságból származó valamennyi gyermek kat. nevelése biztosítva van.