Kezdőlap

Lajos Árpád (Párizs, 1911. dec. 7.Miskolc, 1976. szept. 29.): néprajzkutató. A bp.-i tudományegy.-en végzett (1935). Az egy. néprajzi tanszékének tanársegédje (1936–38). Miskolcon tanítóképző intézeti tanár (1938–50), ezután a Borsod-Abaúj-Zemplén m.-i tanács művelődési előadója (1950–52), nyugdíjazásáig (1973) a miskolci Herman Ottó Múz. muzeológus munkatársa. Folkloristaként népi játékokkal, népszokásokkal és népzenegyűjtéssel foglalkozott. Munkássága elsősorban Borsod m.-hez kapcsolódott. – F. m. A magyar nép játékai (Bp., 1940); Borsodi népdalok (Miskolc, 1953); Borsodi játékok (Miskolc, 1957); Borsodi fonó (Miskolc, 1965); Este a fonóban. Borsodi népszokások (Bp., 1974); Nemesek és partiak Szuhafőn (bev. Tálasi István, sajtó alá rend., szerk. Viga Gyula, Miskolc, 1979). – Irod. Morvay Péter: Búcsú L. Á.-tól (Honismeret, 1977. 1. sz.).