Kezdőlap

Lajos Iván (Pécs, 1906. febr. 3.? ): jogász, politikai író. Pécsett végezte jogi tanulmányait, utána egy évig a bécsi Collegium Hungaricum tagja volt. 1935-ben tanügyi fogalmazó gyakornok, utóbb fogalmazó lett. Külpolitikai érdeklődésű tanulmányai általában a 20. sz. közép-európai politikai kérdéseihez kapcsolódnak. Monarchista beállítottságánál fogva fordult szembe a fasizmussal. 1939-ben jelent meg Pécsett nagy nemzetközi feltűnést keltő (és a hatóságok által elkobzott) könyve, az ún. Szürke könyv (Németországi háborús esélyei a német katonai szakirodalom tükrében), amelyben azt bizonyította, hogy a német katonai szakirodalomból merített adatok tanúsága szerint a Hitleri Németország valójában hadi készületlen. 1944-ben ezért a Mo.-ot megszálló németek elfogták és Mauthausenbe hurcolták. 1945. jún.-ban tért haza. 1946. jún.-ig mint osztálytanácsos a vallás- és közoktatásügyi min.-ban dolgozott, majd tisztázatlan körülmények között eltűnt. – F. m. Ausztria-Magyarország különbéke kísérletei a világháborúban (Pécs, 1926); Az „olasz nő” legendája (Pécs, 1927); A restaurációs kísérletek külpolitikája (Pécs, 1930); A horvát kérdés (Pécs, 1932); IV. Károly élete és politikája (Pécs, 1935); Tanulmányok a világháború diplomáciájából (Pécs, 1938); Szót kérek (röpirat, Bp. 1945).