Kezdőlap

Lajtos Árpád, szentmáriai (Pancsova, 1910. nov. 22.Bp., 1986. máj. 25.): katonatiszt. Dajka Margit színésznő férje. Katonacsaládból származott. Érettségi után 1928-ban felvételt nyert a Magy. kir. Ludovika Akad.-ra, 1932. aug. 20-án avatták hadnaggyá; a Bp.-en állomásozó 2. honvéd gyalogezredhez osztották be, 1935. nov.-ben főhadnagyi rangot kapott. 1936-ban felvették a Hadiak.-ra, amelyet 1940-ben elvégezve próbaszolgálatra a Stomm Marcell tábornok parancsnoksága alatt álló szegedi 14. gyalogezredhez került. 1941. ápr. 4-én (1940. máj. 1-jei rangszámmal) századossá nevezték ki. 1940. dec.-től a Debrecenben állomásozó 17. honvéd gyalogezred vezérkari tisztje. 1941-ben a VI. hadtest vezérkari osztályának vezetője. 1942. okt.-ben a fronton harcoló 2. m. hadsereg hadműveleti osztályára vezényelték. A doni katasztrófa után a német főhadiszállás összekötő tisztje. A 2. hadsereg maradványainak hazaszállítása után a Vezérkari Főnökség 1. (hadműveleti) osztályára került. 1943. júl. 1-jétől a 3. hadsereg, majd az ungvári 24. gyaloghadosztály vezérkari főnöke. 1944. júl. 15-től a Hadiak. harcászat tanára. Az 1944. okt. 15-én megalakult Szent László hadosztály vezérkari főnöke. A nagy veszteségeket elszenvedő hadosztályt a német parancs ellenére kivonta a tűzvonalból, majd a Balaton térségében pihentette. Az előrenyomuló szovjet hadseregnek, saját elhatározásából visszavonulva, harc nélkül átadta Balatonfüredet. Ezt követően hadifogolyként a SZU-ba került; 1948. szept. 15-én tért haza. A Honvédelmi Min. Igazoló Bizottsága 1949. jan.-ban elbocsátotta. A döntést megfellebbezte, de az 1949. aug. 17-i tárgyalás az első fokú ítéletet jóváhagyta. Aug. 30-án kémkedés koholt vádjával az ún. „Thomson kapitány” ügyben a katonapolitikai osztály letartóztatta. 1950-ben 12 évi fegyházra ítélték; 1956. aug.-ban szabadult. Fizikai munkákból élt, ill. fordítói munkát végzett, s közben folyamatosan dolgozott a doni 2. m. hadsereg tragédiáját feltáró emlékiratain. A kötet megjelenését nem érte meg. Felesége halálát követően öngyilkos lett. – F. m. Emlékezés a 2. magyar hadseregre. 1942-43 (sajtó alá rendezte Szakály Sándor és Szabó Péter, Bp., 1989); L. Á. őrnagy visszaemlékezései (Új Idő, 1989. 3. Különszám). – Irod. Kubinyi Ferenc: …És nem vállaltam a statáriumot. Dr. Sárközi Endre volt hadbíró ezredesnek, az igazságügy-miniszter egykori helyettesének emlékezései (1949).