Kezdőlap

Lakatos Demeter, Mitica Lacatuşu, családi neve Demeter László (Szabófalva, 1911. nov. 19.Román, 1974. aug. 22.): moldvai csángó költő. Kovács, majd lakatos mesterséget tanult Román városában. Sofőrködés után 1930 és 1937 között vándorszínész volt. 1935 és 1936 táján a bukaresti Universul napilapot tudósította Kolozsvárról, románul. (Román nyelvű versei is ismeretesek.) 1938 és 1948 között szülőfalujában boltot vezetett. 1948-tól Románban a cséplőgépgyárban, 1952-től ugyanott a vajgyárban, majd a hatvanas évek végétől a csőgyárban dolgozott. Költőként többször felfedezték és elfelejtették. Először Dsida Jenő mutatta be a kolozsvári Keleti Újságban 1935-ben. Széfeddin Sefket Tibor bej, török származású m. újságíró is írt róla (A hét vár országa, Bp., 1941). Faragó József mutatta be újra az Utunkban 1956-ban, ettől kezdve műveit gyakrabban ismertették Erdélyben és Mo.-on is. Mintegy 45 verse jelent meg különböző folyóiratokban. Valamennyi ismert versét tartalmazó Csángó strófák c. posztumusz kötete (Bp., 1986) egyedülálló nyelvjárás-történeti dokumentum, minthogy a szerző nem ismerte a m. helyesírást. – Irod. Domokos Pál Péter: „L. D. és a csángó magyarok” (Vigilia, 1972. 2. sz.); Hajdu Demeter Dénes: L. D. sírja a szabófalvi temetőben (Új Ember, 1985. jún. 2.); Beke György levele Udvardy Frigyeshez (Honismeret, 1987. 4. sz.).