Kezdőlap

Lakits György Zsigmond, Lakics (Polanic, 1739. nov. 25.Pozsony, 1814. jan. 8.): jogász, egyetemi tanár. Grazban és Bécsben tanult. Előbb Bécsben, majd 1769-től Innsbruckban jogtanár (egyházjog), 1770-től a nagyszombati, 1773 – 80 között a budai egy.-en az egyházjog tanára. 1789-től az egy.-i nyomda ig.-ja és cenzor. Jogelméleti művében (Institutio…juris naturalis) a Martini-féle természetjogi isk. szolgai követője, a mű – minthogy szemlélete megfelelt a központi kormányzat által képviselt nézeteknek – politikai okokból sokáig volt a hazai egy.-eken az egyetlen jogbölcseleti tankönyv. – F. m. Juris publici ecclesiastici pars generalis. .. (Viennae, 1774); Praecognita juris ecclesiastici universi (Viennae, 1775 és Veneziae, 1781); Institutio elementorum juris naturalis (Budae, 1778); Institutiones juris ecclesiastici (I – III. Budae, 1779 – 1781); De haereditario succedendi jure ducum primum, deinde regum Hungariae (Viennae, 1809).