Kezdőlap

Laky Demeter (Keszthely, 1818. dec 25.Csorna, 1902. aug. 2.): pedagógiai író, műfordító, premontrei perjel. 1838-ban belépett a premontrei rendbe, majd Győrött teológiát tanult. 1843-ban pappá szentelték, és Szombathelyen, majd Keszthelyen volt a szónoklattan tanára. Mint nemzetőr főhadnagyot 1849-ben elfogták és 8 évi várfogságra ítélték. 1854-ben kegyelmet kapott. Ettől fogva a rend csornai székházában élt, utóbb mint rendjének kormányzó-perjele. Stilisztikai, poétikai és retorikai tankönyvei a maguk idején igen elterjedtek voltak. Az első m. nyelvű iskolai poétika szerzője. Számos alkalmi verset írt. Lefordította Lucanus Pharsaliáját (Pest, 1867). – F. m. A költészetnek rövid elméletis gyakorlati rendszere és történeti vázlata (Szombathely, 1847).