Kezdőlap

Lamberg Ferenc Fülöp, gróf (Mór 1791. nov. 30.Buda, 1848. szept. 28.): Magyarország telj hatalmú királyi biztosa és katonai parancsnoka, katonatiszt, nagybirtokos. Atyja 1791-ben honfiúsítást kapott. 1810-ben katonai pályára lépett, 1823-ban őrnagy, 1827-ben alezredes, 1829-ben ezredes, 1834-ben vezérőrnagy, 1842-ben altábornagy lett. Jelen volt az 1847-i ogy.-en. 1848. szept. 5-én császári biztossá és Mo. katonai főparancsnokává nevezték ki. Szept. 28-án a m. ogy. feloszlatása végett Pestről Budára tartva a forradalmi tömeg megtámadta és a hajóhídon megölte. Az 1840-es években történeti-politikai röpiratokat és a pozsonyi Hírnök számára újságcikkeket is írt. – F. m. Ungarns politische Zukunft (névtelenül, Pozsony, 1842). – Irod. Spira György: A magyar forradalom 1848 – 49-ben (Bp., 1959).