Kezdőlap

Lánczi Jenő (Szolnok, 1875. jún. 6.? ): szociológus, ügyvéd. A bp.-i egy.-en jogot végzett, 1901-ben ügyvédi oklevelet szerzett és évtizedeken át ügyvédi gyakorlatot folytatott. Haladó szellemű társadalomtudományi és szociálpolitikai tanulmányok mellett filozófiai kérdésekkel is foglalkozott. A Huszadik Század munkatársa volt, majd az 1910-ben megindult Szociálpolitikai Szemlét szerk. Kadosa Marcellel. Mint gyakorlati jogász több adóismertető kiadványt jelentetett meg. Titkára volt a Cipőgyárosok Orsz. Szövetségének. – F. m. Szocializmus és ethika (Bp., 1908); Fajok harca és osztályharc (Bp., 1909); A polgári perrendtartás Zsebkönyve (Bp., 1911); Vallás és kapitalizmus (Békéscsaba, 1913); Szerb agrárjog (Bp., 1918); Most már értem az adókat (Bp., 1933).