Kezdőlap

Landerer Mihály (Buda, 1760? , 1807): nyomdász. 1789-től az édesanyja által irányított budai családi nyomdaüzem művezetője. 1790-ben Pesten kisebb nyomdát bérelt és önállósította magát. A cenzúra megkerülésével számos politikai röpiratot adott ki. Ezért és a m. jakobinus mozgalomban való részvételéért bíróság elé állították és 1795-ben halálra ítélték, de kegyelmet kapott. 1801-ben a kufsteini börtönben megőrült. 1805-ben szabadon engedték. – Irod. Szimonidesz Lajos: A jakobinus L. M. pere 1795-ben (Magy. Könyvszemle, 1942); A magyar jakobinusok iratai (I – III., Kiadta Benda Kálmán, Bp., 1952 – 57); Fitz József: A jakobinus nyomdász (Könyvtáros, 1958. 3. sz.).