Kezdőlap

Landgraf János (Sárvár, 1857. jan. 1.Bp., 1931. okt. 24.): mérnök, halászati szakember. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1882-ben, ahol egy évig mint tanársegéd működött. 1883-ban került a földművelésügyi min. kultúrmérnöki osztályára, 1884-ben halászati felügyelővé nevezték ki, 1906-tól a halászati ügyosztály vezetője. 1919-ben mint a földművelésügyi min. h. államtitkára ment nyugdíjba. Fellendítette a m. halászatot, javaslatára létesült a Halélettani Kísérleti Állomás. Nevéhez fűződik a halászati törvény (1888: XIX. t. c.) megalkotása, valamint a Halászat c. szaklap megindítása és szerkesztése (1899 – 1910). Halászati, tógazdálkodási tárgyú szakirodalmi tevékenysége jelentős. – Irod. Nekrológ (Halászat, 1931).