Kezdőlap

Láng Ádám János (Jászóújfalu, 1772. júl. 28.Pest, 1847. márc 22.): színész, író, műfordító, a magyar színészet jelentős úttörőinek egyike. 18 éves korában beállt Kelemen László első m. színtársulatához, 1792-ben játszott a Talált gyermekben. A színtársulat feloszlásakor 1796-ban Kolozsvárra ment, onnan Ernyi Mihállyal 1806-ban Pestre jött, s a második m. társulattal itt működött 1815-ig. A társulat feloszlásakor egy időre beállt német színésznek,Erdélyben, majd 1828-ban Kassán működött, ezután mint vándorszínész tengette életét. 1837-ben a Nemzeti Színháznál pénzbeszedő és könyvtáros volt. Pályája elején hősi szerepeket játszott, majd vígjátékokban aratott sikereket. Szép tenorhangja énekesjátékokban is elsőrendű szerepkört biztosított számára: így ő játszotta a címszerepet az első m. énekesjátékban, a Pikkó herceg és Jutka Perzsiben. A legnagyobb érdemeket mint színészpedagógus és termékeny darabíró, műfordító szerezte. 112 darabot fordított magyarra, 27 eredeti, ill. átdolgozott darabja közül nyomtatásban csak 5 jelent meg. – F. m. Mátyás deák, vagy a lovászi deputatio (énekes vígjáték, Kassa, 1824). – Irod. Emlékkönyv az első magyar színház 1792. május 5-én történt megnyitásának és az akkor először színpadra lépett L. Á. J…. ünnepére (Pest, 1842); Bayer József: A nemzeti játékszín története (Bp., 1887); Waldapfel József: L. Á. J. (Irod. Tört. Közl. 1930).