Kezdőlap

Láng László (Pozsony, 1837. jún. 13.Bp. 1914. jan. 1.): gépgyáros. Elméleti és gyakorlati képzését Bécsben nyerte, hol 1855 körül felsőiparisk.-t végzett. 1866-ban Pestre költözött, s 1868-ban 8 – 10 alkalmazottat foglalkoztató gépműhelyt nyitott. 1873-ban műhelyét az akkori Külső Váci útra telepítette át, s ebből fejlődött fokozatosan a mai Láng Gépgyár. Vállalata kezdetben főként javításokat végzett, de 1874-től áttért a gőzgépek gyártására. 1903-ban hazánkban elsőként bevezette a gőzturbinagyártást, majd 1908- tól megkezdte a Diesel-motorok gyártását is. Az 1900. évi párizsi világkiállításon gőzgépével nagydíjat és aranyérmet, idehaza pedig a m. ipar fejlesztésében kifejtett érdemeiért magas kitüntetést kapott. Vállalatát negyed évszázadon át maga, 1892-től Gusztáv fia közreműködésével vezette. 1911-ben addig családi vállalatát részvénytársasággá szervezte át és vezetésétől visszavonult. – Irod. Gelléri Mór: Újabb napi kérdések a magyar ipar köréből. (Bp., 1914); A Magy. Vasművek és Gépgyárak Orsz. Egyesületének 1928 – 30. évi évk.-e (Bp., 1931); Tirser László: L. L. és fia L. Gusztáv (Műszaki nagyjaink I. Bp., 1967).