Kezdőlap

Láng Mihály (Kálmánd, 1856. szept. 13.Bp., 1930. jan. 30.): tanító, pedagógiai író. Oklevelet a bp.-i Paedagógiumban szerzett. Különböző helyeken tanított. Nagyszebenben polgári isk., Eperjesen kisdedóvónőképző intézeti ig. Kidolgozta a nem m. ajkúak m. nyelvi oktatásának tantervét és vezérkönyvét. A munkaoktatás kérdéseivel is foglalkozott. Számos tankönyvet, román és szlovák szótárt írt. – F. m. A kisdednevelés lélektana (Eperjes, 1893); A kisdednevelés módszertana (I – II., Eperjes, 1893); A munkaszeretetre való nevelés módja (Bp., 1895); A népnevelői hivatásra való szoktatás módja (Pápa, 1904).