Kezdőlap

Lángos Lajos (Káposztafalva, 1888. júl. 14.Miskolc, 1959. nov. 23.): erdőmérnök. Oklevelét a selmecbányai ak.-a 1911-ben nyerte. Több évtizedes magánmérnöki tevékenység után állami szolgálatba lépett, és a rozsnyói, ill. a miskolci erdőhivatal vezető főmérnöke volt. Nagyméretű facsúsztató berendezéseket, Bustyaházán 200 000 m3-es víztárolót, majd közutakat, vasútvonalakat, sodronykötélpályát tervezett és épített. Fotobussolának nevezett műszerével a terepfelvételi eljárást jelentékenyen gyorsabbá és olcsóbbá tette. Műszerét a Magy. Mérnök és Építész Egylet 1910-ben első díjjal jutalmazta és a külföld is elismeréssel fogadta. – F. m. Edei szintező eszköz (Magy. Erdész, Rimabánya, 1910); A photobussola alkalmazása a monokuláris rendszálmérésre alapított photogrammetriában (Magy. Erdész, Rimabánya, 1911); A fotogrammetria elemei (Magy. Erdész, Rimabánya, 1912).