Kezdőlap

Lányi Sámuel (Igló, 1791Kékkő, 1860. márc. 9.) vízépítő mérnök, festő. Tanulmányait Müller János Jakabnál (1810–1820) kezdte és a pesti Mérnöki Intézetben (Institutum Geometricum) végezte, hol 1823-ban nyert oklevelet. Előbb Nógrád vm.-ben végzett mérnöki munkát, majd 1824-ben a dunai térképészethez került, hol Huszár Mátyás mellett, utóbb helyetteseként részt vett a Duna felmérésében Dévénytől Péterváradig, 1834-től 1846-ig (más adatok szerint 1833 – 1844 között) a Tisza és mellékfolyóinak felvételét vezette. Ezt a munkát később még a szakmabeliek is Vásárhelyi Pálnak tulajdonították. Részt vett a szabadságharcban, majd a kékkői Balassi-uradalomban talált magánalkalmazást. Kéziratos térképei és jelentései az Orsz. Levéltárban találhatók. Mint festő is figyelemre méltó volt, Barabás Miklós baráti köréhez tartozott. Mocsáry Antal Nemes Nógrád vármegyének… esmertetése c. műve (Pest, 1826) részére több rajzot készített. Jakobinus sapkás önarcképét (1840) az MNG őrzi. A Magyar Posta 1967. II. festménysorozatában szerepel. – Irod. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum (Bp., 1955); Fodor Ferenc: Magyar vízimérnököknek a Tisza-völgyben…végzett felmérései. . . (Bp., 1959); Magyar Műszaki Alkotók (Bp., 1964).