Kezdőlap

Lányi Zsigmond (Temesvár, 1878Bp., 1950. dec. 24.): újságíró. A bp.-i kereskedelmi ak.-n tanult, majd szülővárosában a Temesvarer Zeitung és a Temesvári Napló, később Bécsben a Fremdenblatt munkatársa. Bp.-re visszatérve a Neues Pester Journal rendőri riportere, fővárosi és törvényszéki tudósítója. Egyidejűleg több külföldi lap levelezője. 1908-tól a félhivatalos Budapesti Tudósító c. kőnyomatos főszerk.-je, később kiadótulajdonosa is. Az I. világháború alatt Tisza István megbízásából magántávirati irodát hozott létre. Ugyanekkor a Magy.-Osztrák-Német Gazdasági Szövetség ügyvezetője. A háború után Ottlik Györggyel együtt a Népszövetség francia nyelvű évkönyvét szerk. 1924-től a Friss Újság főszerk.-je, 1929-től egyúttal a Neues Politisches Volksblatt főszerk.-je is. Ugyanebben az időben vezette a Neues Wiener Abendblatt bp.-i szerkesztőségét. 1908-ban alapította meg a külföldi tudósítók szindikátusát, s ennek előbb főtitkára, 1917-től 1932-ig elnöke. Több konzervatív szemléletű német nyelvű, politikai tárgyú munkája jelent meg. – F. m. Politische Strömungen (Wien, 1907); Das Balkanproblem (Wien, 1907); Der Dualismus und der wirtschaftliche Ausgleich (Wien, 1910).