Kezdőlap

Laskai Csókás Péter (Laskó, kb. 16. sz. közepeGyulafehérvár, 1587): ref. teológus, filozófus, tanár és lelkész. Kolozsvárott és Gyulafehérváron tanult, utána a fogarasi isk. ig.-ja. Svájci, olasz, francia- és németo.-i egy.-ek látogatása után 1580-ban a marosvásárhelyi isk. ig.-ja volt, innen a következő évben a fogarasi egyház hívta meg lelkésznek. Közben újra Itáliában és Franciao.-ban, majd 1582-ben Wittenbergben járt. Rövid otthoni tartózkodás után 1584 – 85-ben ismét Genfbe; majd Wittenbergbe vezetett útja. Gyulafehérvári lelkészként halt meg. Skolasztikaellenes, de a Bibliához szigorúan ragaszkodó gondolkodó. Versekben dicsőítette az erdélyi fejedelmi udvar nagyjait. A 10 nyelvű Calepinus-szótár magyar részének szerzője (1585). Számos latin és görög nyelvű munkája közül legfontosabb a Speculum exilii (Coronae, 1581). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Mátrai László: Régi magyar- filozófusok. XV – XVII. század (Bp., 1961).