Kezdőlap

Laskai János, Matkó (? , 1605? ): ref. lelkész, egyházi író. Debrecenben, majd a leydeni egy.-en tanult (1629 – 31). Hazatérve id. Bethlen István (Bethlen Gábor testvére) nagyecsedi prédikátorrá és udvari emberévé tette, politikai küldetésekkel is megbízta. 1636-ban Bethlen megbízásából a Portánál járt. Justus Lipsius fontosabb munkáinak hazai népszerűsítője (Justus Lipsiusnak a polgári társaságnak tudományáról írt hat könyvei, Bártfa, 1641; Justus Lipsiusnak az álhatatosságról írt két könyvei, Debrecen, 1641). Egyházi vonatkozású munkákat is írt. – Irod. Csipkay Sándor: Magyar-holland irodalmi kapcsolatok kezdetei (Bp., 1935); Vargha Anna: Justus Lipsius és a magyar szellemi élet (Bp., 1942).