Kezdőlap

Laski Jeromos, Lasky Hieronim Jaroslaw (? , 1496. szept. 27.? , 1541. dec. 22.): lengyel főnemes, diplomata. 1527-ben Szapolyai János m. kir. szolgálatába lépett, aki szövetségi ajánlattal I. Ferenc francia kir: hoz küldte. Ugyanez év őszén, majd 1528 tavaszán a Portán járt, s Gritti segítségével I. Szolimán szultán támogatását és szövetségét szerezte meg János kir. számára. 1530-ban ismét a Portára, majd 1531-ben I. Ferdinándhoz küldetett követségbe. 1532-ben a francia kir.-tól évi 20 000 Ft segélyt eszközölt ki. Sikeres tevékenységét János kir. nagy birtokadományokkal jutalmazta, s kinevezte erdélyi vajdává. Amikor azonban Grittihez csatlakozott, 1534-ben elfogatta, s csak egy év múlva bocsátotta szabadon. Bosszúból Ferdinánd pártjára állt s 1531-ben töröko.-i követ. 1540-ben Ferdinánd ismét Szolimánhoz küldte, a Buda ostromáért haragvó szultán bebörtönöztette, majd magával hozta mo.-i hadjáratára, s csak Buda elfoglalása után, 1541 őszén engedte szabadon.