Kezdőlap

Lasz Samu (Szergény, 1859. dec. 18.Bp., 1930. jún. 6.): tanár, geográfus, természettudományi író. A bp.-i egy.-en 1882-ben szerzett oklevelet. 1882 – 86 között a Meteorológiai Intézetnél a klimatológia asszisztense és Bp.-en középisk. tanár. Utóbb Győrött, majd ismét Bp.-en tanított. Széles körű irodalmi tevékenységet fejtett ki elsősorban a földrajz és a természettudományok népszerűsítése és a tankönyvírás terén; szerepe volt a Magy. Földrajzi Társ. fejlesztésében. – F. m. A vulkanizmusról (Bp., 1883); A délsarki expeditiók (Bp., 1899); Földrajz (tankönyv Bp., 1900); A magmamozgások (Bp., 1906.