Kezdőlap

László Aladár; Lefkovits (Bp., 1896. máj. 1.Bp., 1981. márc. 28.): kommunista pártmunkás. 1912-ben bádogos segédlevelet szerzett. 1912-től szakszervezeti tag, 1913-ban belépett az MSZDP-be. 1913-ban a bp.-i Felső Iparisk.-t végezte el. 1915-ben sztrájkszervezésben való részvételért az orosz frontra került, ahol 1916-ban hadifogságba esett. A bolsevik hatalomátvétel után belépett a Vörös Gárdába, majd Hadseregbe (1918). Részt vett a szibériai bolsevik uralom megteremtésében és védelmében. Az irkutszki nemzetközi ezred egyik századparancsnoka. 1920-ban belépett a bolsevik pártba. 1922-ben illegálisan visszatért Mo.-ra, de provokáció következtében letartóztatták és 10 évi fegyházbüntetésre ítélték. 1925-ben a szovjet-m. fogolycsere akció eredményeként a SZU-ba távozhatott, ahol eleinte különböző vezető gazdasági tisztségeket töltött be, majd 1944-ig az Orosz Föderáció népbiztosságán a tervhivatal ipari osztályának h. vezetője volt. 1944-45-ben a Vörös Hadseregben harcolva tért vissza Mo.-ra. 1945-1955 között az Iparügyi, majd a Kohó- és Gépipari Min. munkatársa, utóbb a KGST-nél m. megbízott. 1955-60-ban az Orsz. Tervhivatal kohó- és gépipari főosztályvezetője, 1960-tól 1967-es nyugalomba vonulásáig az Országos Tervhivatal elnökének tanácsadója.