Kezdőlap

László Dezső (Sepsiszentgyörgy, 1904. júl. 12.Kolozsvár, 1973. nov. 15.): romániai magyar református lelkész, vallástanár, szerkesztő, levéltáros. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott (1922–26) és a skóciai Glasgow teológiaifőisk.-ján végezte (1926–27). Szerk.-je (1930–40), felelős szerk.-je és kiadója volt a kolozsvári Erdélyi Fiatalok c. folyóiratnak. Vallástanári oklevelének megszerzése (1931) után vallástanár a kolozsvári Ref. Kollégiumban (1932–40); a teológia magántanárává képesítették (1937). 1940-től lelkipásztor a kolozsvár-belvárosi ref. egyházközségben. Az egyházker. főlevéltárosaként nevéhez fűződik a kolozsvári ref. központi levéltár rendezése. Számos dolgozata jelent meg gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban, tanulmányai maradtak kéziratban és befejezetlenül. – M. Az erdélyi ref. egyház története (Torda, 1929); Magyar önismeret (cikkek, tanulmányok, előadások, Sepsiszentgyörgy, 1944). – Irod. Tőkés István: L. D. (Ref. Szle, 1974).