Kezdőlap

László Dezső, Lancsek (Lovászpatona, 1893. júl. 23.Bp., 1949. jún. 8.): katonatiszt. A hadapródiskola elvégzése után 1911-ben avatták zászlóssá. Az I. világháborúban főhadnagy. A hadiak.-t 1920-21-ben végezte el, majd különböző vezérkari beosztásokban szolgált. 1941-ben tábornok, 1943-ig a hadiak. parancsnoka (közben 1942-ben a 7. könnyűhadosztályt vezette a keleti fronton). 1943. májusától 1944 májusáig a VIII. hadtest parancsnoka mint altábornagy, ezután a nyilas puccsig a Honvédvezérkar főnökének helyettese. Szálasi hatalomra jutásakor, az 1. hadsereg parancsnokává, 1944. nov. 1-jén vezérezredessé nevezték ki. Ebben a beosztásában maradt 1945 ápr.-áig, majd a háború végén nyugati fogságba esett. 1946-ban mint háborús bűnöst hazahozták, a bp.-i Népbíróság 1947 őszén halálra ítélte; kivégezték.