Kezdőlap

László Ede Dezső, 1883-ig Lőwy (Simontornya, 1859. máj. 5. – Bp., 1933. márc. 15.): vegyész, borász. Vegyészmérnöki oklevelét 1881-ben a bp.-i műegy.-en, középisk. tanári oklevelét 1889-bett a bp.-i tudományegy.-en nyerte. 1882-től műegy.-i tanársegéd. 1884-től Franciao.-ban a borászat kérdéseivel foglalkozott. 1886-ban a műegy.-en a borászati kémia magántanára, 1894-ben középisk. tanárrá nevezték ki és beosztották a műegy.-re, 1905-ben ugyanott c. rk. tanár. 1923-ban vonult nyugalomba. A borászat köréből számos tanulmánya jelent meg. – F. m. Magyarországi agyagok chemiat és mechanikai elemzáse (Bp., 1886); A bor extrakt tartalmának gyors meghatározása (Borászati L., 1890); A természetes és gyártott bor felismerése (Term. Tud. Közl. 1893); A bortőrvény ügyéről (Term. Tud. Közl. 1895); Borászatunk fejlődése (Borászati L. 1920). – Irod. Hajós György: A borvizsgálat magyar úttörői (Orsz. Borminősítő Intézet Évk.-ve, 1952 – 62. Bp., 1963).