Kezdőlap

László Ferenc (Pápa, 1897. dec. 11.Bp., 1967. márc. 9.): állatorvos, patológus, az állatorvostudományok kandidátusa (1953). Tanulmányait a bp.-i Állatorvosi Főisk.-n végezte (1920), ahol diplomát szerzett (1922). Honvéd állatorvos (1921–26), közben állatorvosi tiszti vizsgát tett (1924), utána a győri közvágóhídra nevezték ki (1926). A következő évben ig. állatorvossá léptették elő, e tisztséget töltötte be nyugdíjazásáig (1959). Munkássága főleg az állatbetegségek kórbonctana és kórszövettana terén kiemelkedő; e tárgykörből egy.-i magántanári képesítést szerzett (1936). A belső elválasztású mirigyek kórbonctanára vonatkozó kutatásai nemzetközi jelentőségűek. Értékes munkásságot fejtett ki az állatorvostudomány történetének kutatása terén is. Különösen a higiénia történetére vonatkozó kutatási eredményei hézagpótlók. – Endokrinológia c. főművének az 1944-es háborús események miatt csak kefelevonata készült el. – Irod. Bodrossy Leó: L. F. (Magy. Állatorvosok L., 1967. ápr.).