Kezdőlap

László Ferenc (Sepsiszentgyörgy, 1873Kolozsvár, 1925. szept. 16.): régész, tanár. Tanulmányai befejezése után a sepsiszentgyörgyi kollégium tanára. Emellett 1901-től a Székely Nemzeti Múz. egyik vezető munkatársa. Először természetrajzi, majd néprajzi anyaggyűjtéssel foglalkozott, 1907-től régészeti ásatásokat végzett. Több mint két évtized alatt feltárta Háromszék vm. őskori telepeit. Legismertebbek az Oltszemen és Erősdön előkerült leletek, melyek leletanyaga (festett edények, kisplasztika stb.) a premükénéi korszak kultúrájával hozható összefüggésbe. Kutatásainak eredményeiről több tudományos dolgozatban számolt be. – F. m. Háromszék vármegyei praemykénei jellegű telepek (Sepsiszentgyörgy, 1911); Négyezer éves kultúra emlékei Háromszék megyében (Sepsiszentgyörgy, 1911); Ásatások az erősdi őstelepen (Sepsiszentgyörgy, 1914).