Kezdőlap

László Lajos (Borsodnádasd, 1907. aug. 3.Gödöllő, 1978. nov. 1.): agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1963). 1921-25-ben Miskolcon kereskedelmi iskolát végzett. 1925-27-ben alkalmi munkából élt. 1928-32-ben a bp.-i tudományegy. közgazdaságtudományi karának mezőgazdasági szakát végezte. 1932-35-ben az Orsz. Magy. Gazdasági Egyesületnél mérlegkészítő, 1936-tól a debreceni Gazdasági Ak.-n magángyakornok, 1938-ban a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy.-en mezőgazdasági üzemtanból doktori oklevelet szerzett. 1938-tól a debreceni Gazdasági Ak.-n gyakornok, 1939-től tanársegéd, 1939-ben mezőgazdasági tanári oklevelet szerzett, 1940-től adjunktus és tanszékvezető-h., 1941-től segédtanár, 1942-től főisk. intézeti tanár. 1943-tól az ak. gyakorlati tanszékét és tangazdaságát vezette. 1944-45-ben katona, 1945-48-ban hadifogoly a Szovjetunióban. 1948-tól az Agrártudományi Egy. debreceni osztályán az üzemtani és gyakorlati tanszék h. vezetője. 1949-ben részt vett a pallagpusztai áll. gazdaság megszervezésében, 1950-53-ban a bp.-i Agrártudományi Egy.-en a gyakorlati oktatás vezetője, 1953-55-ben a Gödöllői Agrártudományi Egy. növénytermesztési tanszékének docense, 1955-től nyugalomba vonulásáig (1969) a tanszék h. vezetője volt. Főként a gabonabetakarítás komplex gépesítésének növénytermesztési és üzemi vonatkozásaival foglalkozott. – F. m. Mezőgazdasági becsléstan (Debrecen, 1940); Mezőgazdasági számviteli és mérlegtani alapfogalmak (Debrecen, 1940); A gabonabetakarítás komplex gépesítésének növénytermesztési és üzemi vonatkozásai (Bp., 1963). – Irod. Barcsák Zoltán: L. L. (Mezőgazdasági Mérnök, 1978. 18. sz.).