Kezdőlap

László Mihály (Istensegíts, Bukovina, 1849. aug. 26.Bp., 1932, márc. 29.): tanár. író. Jogot és filozófiát a bp.-i és bécsi egy.-en tanult, 1872-től több lap munkatársa. 1875-ben a bukovinai székelyek között szociográfiai kutatásokat végzett. 1876-ban fővárosi tanár, majd 1878-ban magángimn.-ot alapított, amelyet 1919-ig vezetett: Szorgalmazta a bukovinai székelyek hazahozatalának gondolatát. A Vasárnapi Újság segédszerk.-je 1887-től, rövid megszakítással, 1918-ig ogy.-i képviselő szabadelvű párti, ill. nemzeti párti programmal. Alapító tagja volt a Petőfi Társ.-nak (1876). – F. m. Keleti testvéreink (Bp., 1882); Harc a kath. egyház ellen (röpirat, Bp., 1893); A pokol torkában (elb., Bp., 1898).