Kezdőlap

László Mihály (Bp., 1911. nov. 7.Bp., 1989. febr. 13.): tanár, a Kegyesrendi Központi Könyvtár vezetője. 1930. aug. 27-én lépett be a piarista rendbe. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en 1936-ban földrajz-természetrajz szakos tanári szakvizsgát tett. 1937-ben bölcseletdoktori fokozatot nyert. 1936. jún. 14-én szentelték pappá. Piarista gimn.-okban tanított: Veszprém, Mosonmagyaróvár, Szeged. 1944-46-ban Debrecenben a piarista gimn. ig.-ja volt. 1948-1951 között káplán volt Deszken. Újra tanított Kecskeméten, majd Bp.-en. 1974-től volt a Kegyesrendi Közp. Könyvtár vezetője. Kialakította a piarista vonatkozású kiadványok külön gyűjteményét, létrehozta a régi nyomtatványok különgyűjteményét és részt vett anyagának feltárásában. Az egész országban elsőként fejezte be az 1601 előtt nyomtatott kiadványok bibliográfiai és példányleírását. – Irod. Borsa Gedeon: L. M. (Magy. Könyvszemle, 1990. 1-2. sz.).