Kezdőlap

László opuliai herceg (1327 körül? , 1401. máj. 8.): nádor. II. Bolko opuliai hg. fia, három kir., Lajos m., Károly cseh és Kázmér lengyel kir. rokona. Mo.-ra Károly követeként került, majd megnyerte Lajos kir. bizalmát s magas méltóságokat töltött be. 1362-től nádor, 1372-től orosz vajda, 1378 – 80-ban Lajos kir. lengyelo.-i kormányzója. Hathatósan támogatta Mária kir.-nő és Zsigmond házasságát és Lajos lengyel trónra jutását. Szolgálataiért Lengyel- o.-ban nagy birtokadományokban részesült, ezeket azonban Lajos halála után, amikor Jagellóval háborúba keveredett, elvesztette. – Irod. Pór Antal: Opuliai László herceg, Magyarország nádorispánja (Századok, 1909).