Kezdőlap

László Polikárp (Nagygalambfalva, 1849. okt. 10.Medgyes, 1910. máj. 15.): Ferencrendi paptanár. Székesfehérvárott és Bp.-en tanult. Tanított Csíksomlyón, Kolozsvárt, Vajdahunyadon, Mikházán. 1883-tól 1903-ig az erdélyi ferences rendtartomány főnöke volt. 1903-tól 1909-ig a római rendi központban dolgozott. Egyik előkészítője és szövegezője volt a XIII. Leó pápa által 1897-ben kiadott ferences rendi szabályoknak, melyek segítségével a rend mindhárom ágában – ferencesek, minoriták, kapucinusok – véghezvitték a rendi élet reformját. – Irod. Boros Fortunát: L. P. (Erdélyi katolikus nagyok, 1941).