Kezdőlap

Latinka Sándor, Latinca (Arad, 1886. ápr. 5.Kaposvár, 1919. szept, 17.): politikus. Önerejéből, mint lakatossegéd elvégezte a középiskolát és 1909-ben Bp.-en műszaki rajzoló lett. Egy évet töltött Párizsban, ahol megismerkedett a szocializmus eszméivel. Hazatérte után 1910-ben belépett az SZDP-be, majd kapcsolatba került a galileista háborúellenes mozgalommal. Az I. világháborúban az olasz és az ukrán fronton szolgált. Az októberi polgári demokratikus forradalom után a Földmunkások Orsz. Szövetsége szervező titkára lett, Nyisztor György munkatársa. 1918. dec.-ben az SZDP Somogy vm.-be küldte a földmunkásmozgalom megfékezésére, de ~ a földfoglaló mozgalom élére állt. Belépett a KMP-be. 1919. febr.-jában a kaposvári munkástanács kezdeményezése alapján birtokba vette az Esterházy hercegi hitbizomány 44 000 holdas Somogy vm.-i birtokát és megalakította az ország első mezőgazdasági termelőszövetkezetét. 1919. márc. 10-én, a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt megalakult 3 tagú megyei direktórium tagja, megalakította az országban egyetlen megyei Népgazdasági Tanácsot, amelynek irányításával többek között megkezdődött Bp.-re az élelmiszerszállítás. A Tanácsköztársaság bukása után aug. 12-én letartóztatták, majd a Prónay-különítményből és a helybeli fehértisztekből álló tiszti csoport szept. 16-án éjjel a kaposvári fogházból négy társával elhurcolta és a város határában levő nádasdi erdőben bestiális módon meggyilkolta. – Irod. Andrássy Antal: L. S. elfogatása és mártírhalála (Somogyi Szle, 1967. I. sz.).