Kezdőlap

Lauringer Ernő (Kőszeg, 1883. jan. 1.Sopron, 1944. okt. 30.): pedagógus, muzeológus. Egy.-i tanulmányait Bp.-en, Kolozsvárott és Lipcsében végezte. Mint történelem-földrajz szakos tanár 1905-től Kisszebenben, majd Brassóban működött, 1908-tól Szentgotthárdon, 1911-től Sopronban tanított. 1920-tól az állami főreálisk. ig.-ja. 1915-ben egyben a soproni múz. segédőre, 1916-tól haláláig őre. Fő tevékenysége a gyűjtemények leltározása volt. A régészet mellett érmészettel foglalkozott. Sopron történetére vonatkozó cikkei jelentek meg a helyi lapokban. – F. m. A rekonstruált capitoliumi triasszobrok Sopron város múzeumában (Sopron, 1937).